A. Remenyak

ua
A. Remenyak
55

346

K.€

29

23

anos

ED

Trajetória A. Remenyak

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Minai
Minai
2023/24
20 5 1 3 0 20 13 7 1058 22 6.2 57
Liga Ucraniana
Liga Ucraniana
19 5 1 2 0 19 12 7 968' 22 6.3 57
Taça Ucraniana
Taça Ucraniana
1 0 0 1 0 1 1 0 90' 23 4.5 39
FC Lviv
FC Lviv
2022/23
16 2 0 0 0 16 3 13 513 22 5 43
FC Lviv
FC Lviv
2021/22
13 2 0 2 0 13 5 8 572 20 5.5 47
FC Lviv
FC Lviv
2020/21
13 0 0 0 0 13 8 5 669 20 5.4 41
Lviv Sub 21
Lviv Sub 21
2020/21
2 3 0 0 0 2 0 0 - 20 5.1 34
Veres Rivne
Veres Rivne
2017/18
0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 0 25
64 12 1 5 0 64 29 33 2812 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Ucrânia U21
Ucrânia U21
2021
1 0 0 0 0 1 0 1 44 20 4 41
Amigáveis Seleções Sub 21
Amigáveis Seleções Sub 21
1 0 0 0 0 1 0 1 44 20 4 41
1 0 0 0 0 1 0 1 44 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Minai
Minai
20 5 1 3 0 20 13 7 1058 22 5.6 57
FC Lviv
FC Lviv
42 4 0 2 0 42 16 26 1754 22 5.3 43
Ucrânia U21
Ucrânia U21
1 0 0 0 0 1 0 1 44 20 4.7 41
Lviv Sub 21
Lviv Sub 21
2 3 0 0 0 2 0 0 - 20 5.8 34
Veres Rivne
Veres Rivne
0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 4.7 25
65 12 1 5 0 65 29 34 2856 - - -