Danilho Doekhi

nl
D. Doekhi
83

18.67

M.€

5

24

anos

DEF

Trajetória Danilho Doekhi

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Union Berlin
Union Berlin
2022/23
36 6 1 2 0 36 36 0 3200 24 7.8 84
Bundesliga
Bundesliga
25 5 1 0 0 25 25 0 2218' 24 8.1 84
Europa League
Europa League
8 1 0 2 0 8 8 0 712' 24 6.4 82
Taça da Alemanha
Taça da Alemanha
3 0 0 0 0 3 3 0 270' 24 5.8 82
Vitesse
Vitesse
2021/22
46 3 0 7 2 46 46 0 4133 23 6.8 75
Vitesse
Vitesse
2020/21
37 1 1 1 0 37 37 0 3330 22 7.1 73
Vitesse
Vitesse
2019/20
30 0 1 2 0 30 30 0 2695 21 6.9 69
Vitesse Sub 23
Vitesse Sub 23
2018/19
1 0 0 0 0 1 1 0 90 20 5.7 51
Vitesse
Vitesse
2018/19
26 0 0 0 2 26 22 4 2089 20 6.4 60
Jong Ajax
Jong Ajax
2017/18
34 0 0 0 0 34 33 1 2926 19 6.9 54
Jong Ajax
Jong Ajax
2016/17
2 0 0 0 0 2 0 2 6 18 4 37
Ajax Sub 19
Ajax Sub 19
2016/17
27 1 0 0 0 27 25 2 2076 18 7.2 37
Excelsior
Excelsior
2015/16
1 0 0 0 0 1 0 1 9 17 4.1 25
Excelsior Sub 21
Excelsior Sub 21
2015/16
4 0 0 0 0 4 2 2 198 17 5.2 25
244 11 3 12 4 244 232 12 20752 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Países Bajos Sub 21
Países Bajos Sub 21
2021
0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 0 73
Europeu Sub21
Europeu Sub21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 73
Países Bajos Sub 21
Países Bajos Sub 21
2020
3 0 0 0 0 3 3 0 244 22 6.7 69
Países Bajos Sub 21
Países Bajos Sub 21
2019
2 0 0 0 0 2 1 1 135 21 5.3 66
Países Bajos Sub 20
Países Bajos Sub 20
2018
2 0 0 0 0 2 2 0 180 20 6 53
Países Bajos Sub 19
Países Bajos Sub 19
2016
1 0 0 0 0 1 1 0 70 18 5.2 25
Países Bajos Sub 18
Países Bajos Sub 18
2015
6 0 0 1 0 6 2 4 294 17 4.8 25
14 0 0 1 0 14 9 5 923 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Union Berlin
Union Berlin
36 6 1 2 0 36 36 0 3200 24 6.7 84
Países Bajos Sub 21
Países Bajos Sub 21
5 0 0 0 0 5 4 1 379 22 4.7 73
Vitesse
Vitesse
139 4 2 10 4 139 135 4 12247 23 6.3 75
Países Bajos Sub 20
Países Bajos Sub 20
2 0 0 0 0 2 2 0 180 20 6.7 53
Jong Ajax
Jong Ajax
36 0 0 0 0 36 33 3 2932 19 6.3 54
Vitesse Sub 23
Vitesse Sub 23
1 0 0 0 0 1 1 0 90 20 6.5 51
Países Bajos Sub 19
Países Bajos Sub 19
1 0 0 0 0 1 1 0 70 18 5.3 25
Excelsior
Excelsior
1 0 0 0 0 1 0 1 9 17 4.7 25
Ajax Sub 19
Ajax Sub 19
27 1 0 0 0 27 25 2 2076 18 6.3 37
Excelsior Sub 21
Excelsior Sub 21
4 0 0 0 0 4 2 2 198 17 5.9 25
Países Bajos Sub 18
Países Bajos Sub 18
6 0 0 1 0 6 2 4 294 17 5.4 25
258 11 3 13 4 258 241 17 21675 - - -