K. Tomlinson

us
K. Tomlinson

1

K.€

17

anos

DEF

Trajetória K. Tomlinson

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Haiti Sub 17
Haiti Sub 17
2023
4 1 0 0 0 4 4 0 261 16 5.3 25
Campeonato da CONCACAF Sub 17
Campeonato da CONCACAF Sub 17
4 1 0 0 0 4 4 0 261 16 5.3 25
4 1 0 0 0 4 4 0 261 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Haiti Sub 17
Haiti Sub 17
4 1 0 0 0 4 4 0 261 16 5.9 25
4 1 0 0 0 4 4 0 261 - - -