Mykhailo Mudryk

ua
M. Mudryk
74

20.44

M.€

10

22

anos

ATA

Trajetória Mykhailo Mudryk

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Chelsea
Chelsea
2023/24
12 2 0 2 0 12 5 7 456 22 5.1 75
Premier League
Premier League
11 2 0 2 0 11 4 7 388' 22 5 75
Taça da Liga Inglesa
Taça da Liga Inglesa
1 0 0 0 0 1 1 0 68' 22 5.6 72
Chelsea
Chelsea
2022/23
17 0 2 2 0 17 8 9 748 22 5.1 73
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
2022/23
18 10 8 5 1 18 17 1 1434 21 8.1 74
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
2021/22
19 2 7 2 0 19 8 11 835 20 5.9 57
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
2020/21
3 0 0 0 0 3 0 3 26 20 4.2 48
Desna Chernihiv
Desna Chernihiv
2020/21
11 0 0 1 0 11 9 2 625 19 5.5 49
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
2019/20
3 0 0 1 0 3 1 2 87 19 4.6 39
Shakhtar Donetsk Sub 21
Shakhtar Donetsk Sub 21
2019/20
1 1 0 0 0 1 0 0 - 19 4.8 41
Shakhtar Donetsk Sub 19
Shakhtar Donetsk Sub 19
2019/20
6 0 1 1 0 6 5 1 400 18 4.6 44
Arsenal Kyiv
Arsenal Kyiv
2018/19
10 0 0 0 0 10 6 4 383 18 5 44
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
2018/19
1 0 0 0 0 1 0 1 19 17 4.2 38
Shakhtar Donetsk Sub 19
Shakhtar Donetsk Sub 19
2018/19
6 0 1 0 0 6 6 0 531 17 4.9 38
107 15 19 14 1 107 65 41 5544 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Ucrânia
Ucrânia
2023
8 1 2 0 0 8 7 1 619 22 6.2 75
Qualificação Europeu
Qualificação Europeu
7 1 2 0 0 7 6 1 541 22 6.1 75
Amigáveis de Seleções
Amigáveis de Seleções
1 0 0 0 0 1 1 0 78 22 5.9 71
Ucrânia Sub-21
Ucrânia Sub-21
2023
2 0 1 0 0 2 2 0 168 22 5.8 71
Ucrânia
Ucrânia
2022
8 0 0 2 0 8 4 4 421 21 5 67
Ucrânia Sub-21
Ucrânia Sub-21
2021
12 2 2 3 0 12 9 3 761 20 5.8 55
Ucrânia Sub19
Ucrânia Sub19
2019
6 3 2 1 1 6 4 2 434 18 6.5 44
Ucrânia Sub-21
Ucrânia Sub-21
2019
5 1 0 0 0 5 0 5 123 18 4.8 46
Ucrânia Sub19
Ucrânia Sub19
2018
5 3 0 0 0 5 2 3 267 17 5.8 38
Ucrânia Sub-17
Ucrânia Sub-17
2018
3 1 1 0 0 3 3 0 270 17 5.7 34
Ucrânia Sub-17
Ucrânia Sub-17
2017
3 2 0 0 0 3 3 0 259 16 6.7 30
52 13 8 6 1 52 34 18 3322 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Ucrânia Sub-21
Ucrânia Sub-21
19 3 3 3 0 19 11 8 1052 22 5.4 71
Ucrânia
Ucrânia
16 1 2 2 0 16 11 5 1040 22 6.3 75
Chelsea
Chelsea
29 2 2 4 0 29 13 16 1204 22 5.5 75
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
44 12 15 8 1 44 26 18 2401 21 7.2 74
Shakhtar Donetsk Sub 21
Shakhtar Donetsk Sub 21
1 1 0 0 0 1 0 0 - 19 5.5 41
Desna Chernihiv
Desna Chernihiv
11 0 0 1 0 11 9 2 625 19 5.7 49
Ucrânia Sub19
Ucrânia Sub19
11 6 2 1 1 11 6 5 701 18 7 44
Arsenal Kyiv
Arsenal Kyiv
10 0 0 0 0 10 6 4 383 18 5.4 44
Shakhtar Donetsk Sub 19
Shakhtar Donetsk Sub 19
12 0 2 1 0 12 11 1 931 18 5.2 44
Ucrânia Sub-17
Ucrânia Sub-17
6 3 1 0 0 6 6 0 529 17 6.4 34
159 28 27 20 2 159 99 59 8866 - - -