Trajetória M. Shikanda

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Kariobangi Sharks
Kariobangi Sharks
2023/24
1 1 0 0 0 1 0 0 - - 5.8 32
Premier League Quénia
Premier League Quénia
1 1 0 0 0 1 0 0 0' - 5.8 32
Kariobangi Sharks
Kariobangi Sharks
2022/23
4 5 0 0 0 4 0 0 - - 5.9 32
5 6 0 0 0 5 0 0 - - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Kariobangi Sharks
Kariobangi Sharks
5 6 0 0 0 5 0 0 - - 6.6 32
5 6 0 0 0 5 0 0 - - - -