Alessio Lo Nigro

Aposentado
it
Alessio Lo Nigro
45

-

K.€

21

33

anos

MEI

Companheiros de Alessio Lo Nigro

Elenco

Goleiros PJ JT
Idade Altura ELO Temp. PJ
1
Aleksander Kuzmanovic
Aleksander Kuzmanovic SI 3 3 7 0 0 24 0 0 M 0 1 3 7 0 0
12
Gabriele Gangi
Gabriele Gangi IT 0 0 0 0 0 22 0 0 M 0 1 0 0 0 0
22
S. Barbieri
S. Barbieri IT 28 28 33 0 3 24 0 0 M 0 1 28 33 0 3
1
Flavio Provaroni
Flavio Provaroni IT 3 3 5 0 0 28 0 0 M 0 1 3 5 0 0
12
A. Scapolo
A. Scapolo IT 1 0 0 0 0 24 0 0 M 0 1 1 0 0 0
12
Francesco Fazzina
Francesco Fazzina IT 0 0 0 0 0 23 0 0 M 0 1 0 0 0 0
Defesas PJ JT
Idade Altura ELO Temp. PJ
2
M. Tumminelli
M. Tumminelli IT 30 29 0 0 9 25 183 0.1 M 54 3 76 6 7 21
24
C. Sciannamè
C. Sciannamè IT 25 21 3 1 1 35 178 0 M 51 1 25 3 1 1
6
M. Schiavino
M. Schiavino IT 15 11 0 0 6 29 185 0.1 M 48 1 15 0 0 6
14
G. Pantano
G. Pantano IT 7 6 1 0 0 30 180 0 M 47 1 7 1 0 0
5
A. Manes
A. Manes IT 33 33 1 0 8 29 0 0 M 43 1 33 1 0 8
23
S. Reina
S. Reina CO 7 1 0 0 0 38 187 0 M 0 1 7 0 0 0
3
Benedetto Dadone
Benedetto Dadone IT 18 12 0 0 3 24 0 0 M 0 2 21 0 0 3
6
Alessandro Di Maio
Alessandro Di Maio IT 11 10 1 0 4 35 184 0 M 0 1 11 1 0 4
27
Francesco Albertini
Francesco Albertini IT 4 2 0 0 0 23 0 0 M 0 1 4 0 0 0
17
Camillo Leonardi
Camillo Leonardi IT 2 0 0 0 0 23 0 0 M 0 1 2 0 0 0
15
Rosario Aleo
Rosario Aleo IT 0 0 0 0 0 25 0 0 M 0 1 0 0 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade Altura ELO Temp. PJ
10
Salvatore Cocimano
Salvatore Cocimano IT 31 30 9 1 5 32 0 0 M 46 1 31 9 1 5
13
Francesco Palermo
Francesco Palermo IT 29 24 1 0 7 24 0 0.1 M 46 2 45 2 1 9
25
D. Di Stefano
D. Di Stefano IT 12 3 0 0 1 23 177 0.1 M 44 1 12 0 0 1
28
S. Almirón
S. Almirón AR 3 0 0 0 0 42 180 0 M 0 1 3 0 0 0
7
D. Barraco
D. Barraco IT 26 23 8 4 4 37 179 0 M 0 1 26 8 4 4
8
Sabatino Lordi
Sabatino Lordi IT 28 25 0 0 11 35 0 0 M 0 1 28 0 0 11
28
Agatino Napoli
Agatino Napoli IT 0 0 0 0 0 26 0 0 M 0 1 0 0 0 0
11
S. Tribulato
S. Tribulato IT 7 2 1 0 0 23 180 0 M 0 1 7 1 0 0
16
Lorenzo Trippa
Lorenzo Trippa IT 4 2 0 0 0 24 0 0 M 0 1 4 0 0 0
25
Salvatore Ambra
Salvatore Ambra IT 0 0 0 0 0 23 0 0 M 0 1 0 0 0 0
23
L. Gualdi
L. Gualdi IT 10 3 2 0 4 34 173 0.1 M 49 1 10 2 0 4
11
F. Scapellato
F. Scapellato IT 10 4 0 0 1 26 175 0 M 0 1 10 0 0 1
4
Salvatore Lombardo
Salvatore Lombardo IT 16 7 0 0 0 23 0 0 M 0 1 16 0 0 0
15
Giovanni Giarrusso
Giovanni Giarrusso IT 11 5 1 0 4 24 0 0 M 0 1 11 1 0 4
Atacantes PJ JT
Idade Altura ELO Temp. PJ
18
Alessandro Aloia
Alessandro Aloia IT 28 16 6 1 5 26 180 0.1 M 51 1 28 6 1 5
19
Orazio Pannitteri
Orazio Pannitteri IT 27 19 2 0 0 23 0 0.2 M 50 1 27 2 0 0
9
Sergio Álvarez
Sergio Álvarez VE 19 13 6 0 3 32 188 0 M 0 1 19 6 0 3
28
Luca Pizzo
Luca Pizzo IT 6 3 1 0 0 22 0 0 M 0 1 6 1 0 0
9
Testardi E.
Testardi E. IT 10 8 4 1 5 32 189 0 M 0 1 10 4 1 5
14
Maccioni
Maccioni IT 6 0 0 0 0 24 0 0 M 25 1 6 0 0 0
20
Giuseppe Bonaccorso
Giuseppe Bonaccorso IT 0 0 0 0 0 26 0 0 M 0 1 0 0 0 0
Enrico Grassi Bertazzi
Enrico Grassi Bertazzi IT 1 0 0 0 0 22 180 0 M 0 2 3 0 0 0
16
Daniele Sorace
Daniele Sorace IT 1 0 0 0 0 23 0 0 M 0 1 1 0 0 0