L. Yan

hk
L. Yan
25

1

K.€

23

18

anos

DES

Companheiros de L. Yan

Elenco

Desconhecido Idade Altura Rating
H. Singh
H. Singh HK 20 - - 25
L. Yan
L. Yan HK 17 - - 25
L. Reynolds
L. Reynolds WA 30 - - 25
G. Bell Bell
G. Bell Bell HK 37 - - 25
N. Fjelddahl
N. Fjelddahl HK 19 - - 25
T. Ogawa
T. Ogawa HK - - - 25
Goleiros Idade Altura Rating
F. Toomer
F. Toomer GB 30 180 - 25
To Chun-Kiu
To Chun-Kiu HK 28 178 0.1 M 43
Peter James Smith
Peter James Smith GB 37 - - 25
Defesas Idade Altura Rating
M. Fray
M. Fray GB 36 188 - 26
Yi-Xing Brad Yue
Yi-Xing Brad Yue HK 20 178 - 25
R. Lonergan
R. Lonergan GB 23 182 - 25
S. Liu
S. Liu HK 35 - - 25
B. Fok
B. Fok HK 28 190 - 30
O. Rossiter
O. Rossiter HK 31 - - 25
Poon Ka-Ming
Poon Ka-Ming HK 37 - - 25
Garlock Liu Stephen
Garlock Liu Stephen AU 30 173 - 25
C. Anthony
C. Anthony HK 21 - - 25
T. Harrington
T. Harrington HK 30 - - 25
Meio-campistas Idade Altura Rating
Carllo Jean
Carllo Jean PT 33 189 - 25
F. Schipper
F. Schipper NL 39 - - 27
M. McMillan
M. McMillan SS 27 176 - 25
A. Bailey
A. Bailey GB 33 174 - 25
M. Powell
M. Powell HK 19 - - 25
M. Hoare
M. Hoare GB 27 - - 25
K. Robinson
K. Robinson HK 33 - - 25
O. Laxton
O. Laxton GB 23 - - 25
Atacantes Idade Altura Rating
A. Sahaghian
A. Sahaghian FR 33 184 - 27
Leonardo Peres
Leonardo Peres BR 30 - - 27
R. Scott
R. Scott SS 32 188 - 25
S. Nakamura
S. Nakamura JP 39 - - 35
T. Cheung
T. Cheung HK 22 - - 0
C. Chung
C. Chung HK 24 - - 25
R. Bacon
R. Bacon GB 33 - - 34