Edinstvo Dzerzhinsk

Terceira Liga Bielorrússia
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/by.png?size=60x&lossy=1
Edinstvo Dzerzhinsk
32

Elenco Edinstvo Dzerzhinsk

Elenco

Goleiros PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
1
Y. Klyuchnik by 0 0 0 0 0 24 - 1K 25 1 0 0 0
A. Goroshko by 1 1 0 0 0 25 - 1K 25 1 1 0 0
12
V. Gavrilchuk by 0 0 0 0 0 35 - 1K 25 1 0 0 0
S. Turanok by 2 2 6 0 0 38 193 961K 61 2 3 6 0
Defesas PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
D. Goryachko by 2 2 0 0 0 21 - 58K 36 1 2 0 0
V. Goroshko by 1 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
V. Stomal by 2 2 0 0 0 29 - 1K 25 1 2 0 0
21
D. Stomal by 0 0 0 0 0 31 180 1K 25 1 0 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
D. Doroshko by 2 2 0 0 1 22 - 16K 30 1 2 0 1
M. Korotkiy by 2 2 0 0 0 20 - 2K 25 1 2 0 0
V. Klimikhin by 2 2 1 0 1 34 - 1K 25 2 4 2 1
I. Kravtsov by 2 2 1 0 0 19 - 2K 30 1 2 1 0
E. Plekhanov by 2 2 0 0 0 32 - 5K 30 2 5 0 0
2
I. Bobrik by 2 0 0 0 0 34 - 2K 30 2 5 0 0
A. Semashko by 2 2 0 0 0 19 - 1K 25 1 2 0 0
11
I. Magradze by 2 0 0 0 0 33 - 1K 25 1 2 0 0
19
A. Palchikov by 2 0 0 0 0 28 - 1K 25 1 2 0 0
16
O. Gerasimovich by 2 0 0 0 0 26 - 1K 25 1 2 0 0
Atacantes PJ JT
Idade cm classificação Temp. PJ
22
B. Dubovik by 2 0 0 0 0 31 - 29K 32 2 5 2 1
D. Skachko by 2 2 0 0 0 22 - 4K 30 1 2 0 0

Jogadores em destaque

Maior artilheiro Mais punido Mais minutos
V. Klimikhin
V. Klimikhin
1
D. Doroshko
D. Doroshko
1
S. Turanok
S. Turanok
180'