C. Sheringham

gb
C. Sheringham
44

8

K.€

19

34

anos

ATA

Trajetória C. Sheringham

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Dartford
Dartford
2022/23
21 6 0 0 0 21 14 7 1235 34 6.6 45
Conference South
Conference South
20 6 0 0 0 20 13 7 1145' 34 6.7 45
FA Trophy
FA Trophy
1 0 0 0 0 1 1 0 90' 34 4.4 45
Chelmsford City
Chelmsford City
2021/22
34 10 0 0 0 34 27 6 2495 33 6.3 47
Chelmsford City
Chelmsford City
2020/21
5 5 0 0 0 5 5 0 450 32 6.7 47
Dartford
Dartford
2020/21
8 4 0 0 0 8 5 3 430 32 5.8 49
Dartford
Dartford
2019/20
16 6 0 0 0 16 5 11 621 31 5.7 51
Dartford
Dartford
2018/19
24 10 0 0 0 24 20 4 1850 30 7.4 54
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
2018/19
4 0 0 0 0 4 2 2 213 30 4.7 52
Saif
Saif
2017/18
12 6 0 3 0 12 12 0 1067 29 6.9 55
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
2017/18
16 6 0 0 0 16 16 0 1418 29 7.5 52
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
2016/17
11 9 0 0 0 11 11 0 955 28 7.1 48
Ebbsfleet United
Ebbsfleet United
2016/17
14 2 0 0 0 14 7 7 631 28 5.6 41
Ebbsfleet United
Ebbsfleet United
2015/16
18 2 0 0 0 18 3 15 329 27 4.8 44
Bishops Stortford
Bishops Stortford
2015/16
4 1 0 0 0 4 4 0 360 27 6 44
Ebbsfleet United
Ebbsfleet United
2014/15
18 7 0 0 0 18 17 1 1510 26 7.5 47
Salisbury City
Salisbury City
2013/14
9 5 1 1 0 9 8 1 739 26 6.8 47
AFC Wimbledon
AFC Wimbledon
2013/14
16 1 0 1 0 16 9 7 710 25 5.2 44
Dartford
Dartford
2012/13
10 4 2 2 0 10 8 2 698 25 6.4 44
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2011/12
7 1 0 1 0 7 2 5 218 23 4.6 47
Dartford
Dartford
2011/12
12 11 0 0 0 12 12 0 1072 23 7.8 47
Dartford
Dartford
2010/11
35 19 0 0 0 35 31 4 2713 22 7.6 41
Histon
Histon
2009/10
15 0 0 3 0 15 10 5 1042 22 5.1 30
309 115 3 11 0 309 228 80 20756 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Dartford
Dartford
126 60 2 2 0 126 95 31 8619 34 6 45
Chelmsford City
Chelmsford City
39 15 0 0 0 39 32 6 2945 33 6.1 47
Hemel Hempstead Town
Hemel Hempstead Town
31 15 0 0 0 31 29 2 2586 30 5.4 52
Saif
Saif
12 6 0 3 0 12 12 0 1067 29 6.8 55
Ebbsfleet United
Ebbsfleet United
50 11 0 0 0 50 27 23 2470 28 5.5 41
Bishops Stortford
Bishops Stortford
4 1 0 0 0 4 4 0 360 27 6.6 44
AFC Wimbledon
AFC Wimbledon
16 1 0 1 0 16 9 7 710 25 5.2 44
Salisbury City
Salisbury City
9 5 1 1 0 9 8 1 739 26 7 47
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
7 1 0 1 0 7 2 5 218 23 5.1 47
Histon
Histon
15 0 0 3 0 15 10 5 1042 22 5.4 30
309 115 3 11 0 309 228 80 20756 - - -