Li Hailong

cn
Li Hailong
51

351

K.€

16

27

anos

LD

Trajetória Li Hailong

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Qingdao Hainiu
Qingdao Hainiu
2023/24
12 0 0 4 1 12 12 0 1070 27 5.9 52
Liga Chinesa
Liga Chinesa
12 0 0 4 1 12 12 0 1070' 27 5.9 52
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2023/24
4 0 0 0 0 4 1 3 124 27 4.4 45
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2022/23
11 0 1 2 0 11 4 7 579 26 5.1 45
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2021/22
15 1 0 3 0 15 7 8 655 25 5.8 46
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2020/21
3 0 0 0 0 3 3 0 224 24 5.5 39
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2019/20
3 0 0 0 0 3 2 1 136 24 5.5 36
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2018/19
4 0 0 1 0 4 3 1 159 22 4.8 42
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2017/18
6 0 0 0 0 6 3 3 299 21 5.2 43
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2016/17
9 0 0 2 0 9 9 0 612 20 5.9 42
Shandong Taishan
Shandong Taishan
2015/16
1 0 0 0 0 1 0 1 27 19 4.2 25
Torreense
Torreense
2015/16
6 0 0 1 0 6 2 4 168 19 4.7 25
74 1 1 13 1 74 46 28 4053 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
China Sub 23
China Sub 23
2018
4 0 0 1 0 4 3 1 297 21 5.5 41
Jogos Asiáticos
Jogos Asiáticos
2 0 0 1 0 2 1 1 117 22 5.4 41
Copa Asia Sub 23
Copa Asia Sub 23
2 0 0 0 0 2 2 0 180 21 5.5 41
4 0 0 1 0 4 3 1 297 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Qingdao Hainiu
Qingdao Hainiu
12 0 0 4 1 12 12 0 1070 27 6.1 52
Shandong Taishan
Shandong Taishan
56 1 1 8 0 56 32 24 2815 27 5 45
China Sub 23
China Sub 23
4 0 0 1 0 4 3 1 297 21 5.7 41
Torreense
Torreense
6 0 0 1 0 6 2 4 168 19 5.4 25
78 1 1 14 1 78 49 29 4350 - - -