Mukhairi Ajmal

my
Mukhairi Ajmal
52

1.57

M.€

10

22

anos

MC

Trajetória Mukhairi Ajmal

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Selangor
Selangor
2023/24
1 0 0 0 0 1 1 0 81 22 5.8 52
Liga Malásia
Liga Malásia
1 0 0 0 0 1 1 0 81' 22 5.8 52
Selangor
Selangor
2022/23
31 7 3 3 0 31 23 8 2026 21 7 56
Selangor
Selangor
2021/22
27 3 0 4 0 27 27 0 2222 20 6.8 51
Selangor
Selangor
2020/21
20 1 0 2 0 20 9 11 932 19 5.5 41
Selangor
Selangor
2019/20
2 0 0 0 0 2 2 0 95 18 6 30
PKNP
PKNP
2018/19
2 1 0 0 0 2 0 1 28 17 4.6 25
83 12 3 9 0 83 62 20 5384 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Malásia Sub-23
Malásia Sub-23
2024
3 0 0 1 0 3 2 1 194 22 5.1 52
Copa Asia Sub 23
Copa Asia Sub 23
3 0 0 1 0 3 2 1 194 22 5.1 52
Malasia
Malasia
2024
0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 0 52
Malásia Sub-23
Malásia Sub-23
2023
4 1 0 1 0 4 3 1 249 22 5.1 55
Malasia
Malasia
2023
4 0 0 0 0 4 2 2 172 21 5.2 55
Malasia Sub 22
Malasia Sub 22
2023
2 1 0 0 0 2 0 1 25 21 4.1 52
Malasia
Malasia
2022
3 0 0 1 0 3 3 0 174 21 5.4 51
Malásia Sub-23
Malásia Sub-23
2022
3 1 0 1 0 3 3 0 249 20 5.5 42
Malasia
Malasia
2021
3 0 0 0 0 3 2 1 199 19 5.4 39
22 3 0 4 0 22 15 6 1262 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Malasia
Malasia
10 0 0 1 0 10 7 3 545 22 4.7 52
Malásia Sub-23
Malásia Sub-23
10 2 0 3 0 10 8 2 692 22 5.8 52
Selangor
Selangor
81 11 3 9 0 81 62 19 5356 22 6.6 52
Malasia Sub 22
Malasia Sub 22
2 1 0 0 0 2 0 1 25 21 4.8 52
PKNP
PKNP
2 1 0 0 0 2 0 1 28 17 4.9 25
105 15 3 13 0 105 77 26 6646 - - -