R. Yamane

jp
R. Yamane
60

2.71

M.€

28

20

anos

MC

Trajetória R. Yamane

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
2023/24
20 0 2 1 0 20 6 14 831 20 5.3 60
J1 League
J1 League
11 0 1 1 0 11 5 6 580' 20 5.2 60
AFC Champions League
AFC Champions League
9 0 1 0 0 9 1 8 251' 20 4.7 60
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
2022/23
29 0 1 2 0 29 18 11 1760 19 5.8 60
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
2021/22
15 0 0 0 0 15 6 9 680 18 5.1 42
Yokohama F. Marinos Sub 18
Yokohama F. Marinos Sub 18
2020/21
5 0 0 2 0 5 4 1 379 17 5.5 30
69 0 3 5 0 69 34 35 3650 - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Japão Sub20
Japão Sub20
2023
7 1 1 0 0 7 6 1 535 19 5.6 48
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
3 1 0 0 0 3 2 1 219 19 5.4 48
Amigáveis Seleções Sub 20
Amigáveis Seleções Sub 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 47
Copa Asia Sub 20
Copa Asia Sub 20
4 0 1 0 0 4 4 0 316 19 5.5 39
Japão Sub20
Japão Sub20
2022
2 0 0 0 0 2 2 0 152 19 5.3 41
Japão Sub19
Japão Sub19
2022
4 0 0 1 0 4 4 0 309 18 5.4 36
Japón Sub 16
Japón Sub 16
2019
2 0 0 0 0 2 2 0 180 15 5.5 25
Japón Sub 16
Japón Sub 16
2018
2 0 0 0 0 2 2 0 153 15 5.4 25
17 1 1 1 0 17 16 1 1329 - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Japão Sub20
Japão Sub20
9 1 1 0 0 9 8 1 687 19 5.8 48
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
64 0 3 3 0 64 30 34 3271 20 5.3 60
Japão Sub19
Japão Sub19
4 0 0 1 0 4 4 0 309 18 6.1 36
Yokohama F. Marinos Sub 18
Yokohama F. Marinos Sub 18
5 0 0 2 0 5 4 1 379 17 6.1 30
Japón Sub 16
Japón Sub 16
4 0 0 0 0 4 4 0 333 15 6.2 25
86 1 4 6 0 86 50 36 4979 - - -