Kairat Sub 19

Elenco Kairat Sub 19

Elenco

Goleiros PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
72
T. Anarbekov kz 3 3 4 0 1 19 189 8.63K 27 1 3 4 1
69
N. Pivkin kz 0 0 0 0 0 19 192 2.92K 26 1 0 0 0
71
S. Dosakhanov kz 1 1 0 0 1 19 - 1K 25 1 1 0 1
Defesas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
75
A. Shirobokov kz 4 4 0 0 1 19 184 54.96K 36 1 4 0 1
81
A. Mrynskiy kz 3 3 0 0 0 18 177 2.68K 27 1 3 0 0
87
S. Ivanov kz 1 1 0 0 1 18 - 2.58K 28 1 1 0 1
38
A. Azatov kz 4 4 0 1 0 19 180 2.08K 28 1 4 0 0
64
V. Kravchenko kz 0 0 0 0 0 19 183 2.77K 26 1 0 0 0
78
D. Urda kz 0 0 0 0 0 19 184 1.6K 25 1 0 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
68
A. Sadybekov kz 4 4 0 0 2 20 186 3.54K 29 1 4 0 2
86
M. Kobeev kz 4 4 0 0 0 18 170 656.63 27 1 4 0 0
79
R. Chirkov kz 1 0 0 0 0 19 180 1.36K 25 1 1 0 0
39
D. Kushkumbayev kz 0 0 0 0 0 19 - 1.26K 25 1 0 0 0
85
M. Omatay kz 4 4 2 0 0 18 176 3.98K 28 1 4 2 0
42
Z. Kukeyev kz 4 0 0 0 0 19 - 3.35K 25 1 4 0 0
73
N. Toleukhanov kz 4 2 1 0 1 19 - 1.88K 26 1 4 1 1
36
Sagi Anet kz 4 4 0 0 0 20 - 56K 31 1 4 0 0
Atacantes PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
82
A. Mukhit kz 3 2 0 1 1 18 175 1.58K 27 1 3 0 1
91
S. Popov kz 1 0 0 0 0 18 174 945.22 25 1 1 0 0
47
A. Rakhimzhanov kz 4 0 0 0 0 19 176 4.89K 26 1 4 0 0
74
G. Kenzhebek kz 1 1 0 0 0 19 177 58.64K 34 1 1 0 0
83
Y. Trufanov kz 3 3 1 0 1 18 185 2.62K 28 1 3 1 2
67
A. Meleshenko kz 4 4 0 0 0 20 - 1K 25 1 4 0 0

Jogadores em destaque

Maior artilheiro Maior assistente Mais punido Mais minutos
M. Omatay
M. Omatay
2
A. Azatov
A. Azatov
1
A. Sadybekov
A. Sadybekov
2
A. Shirobokov
A. Shirobokov
360'