Liberty Professionals FC

Liga do Gana
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/gh.png?size=60x&lossy=1
Liberty Professionals FC
63

Elenco Liberty Professionals FC

Elenco

09 Dez. 2019

27 Abr. 2021

Goleiros PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
32
K. Baah gh 26 25 23 0 2 23 - 57.94K 41 4 39 41 2
16
G. Shaibu gh 5 5 10 0 0 24 - 207K 39 2 15 24 0
1
Daniel Amissah gh 3 3 8 0 0 19 - 15K 25 1 3 8 0
Defesas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
78
A. Yahaya gh 8 8 0 0 1 26 - 56.68K 41 1 8 0 1
12
Samuel Amofa gh 26 26 0 0 2 22 - 248.59K 45 2 39 0 3
31
B. Quansah gh 3 3 0 0 0 25 189 18.03K 29 1 3 0 0
19
Satar Ahmed gh 16 13 0 0 2 22 - 780.5K 40 2 25 0 3
21
Paul Kwame gh 18 14 2 0 3 24 - 47K 37 2 20 2 3
33
E. Owusu gh 18 18 2 0 1 24 182 5.46K 29 1 18 2 1
71
J. Ibrahim gh 2 2 0 0 0 - - 9K 30 1 2 0 0
2
M. Laryea gh 12 12 1 0 1 19 - 105K 34 1 12 1 1
Meio-campistas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
61
P. Ahiabu gh 17 17 0 0 1 22 188 274.32K 43 1 17 0 1
D. Afriyie gh 0 0 0 0 0 20 165 338.38K 43 0 0 0 0
4
G. Atuahene gh 0 0 0 0 0 19 - 188K 56 0 0 0 0
35
R. Simpson gh 16 15 0 0 0 23 190 134.4K 37 1 16 0 0
14
S. Asamoah gh 28 26 5 0 2 19 - 889.71 35 1 28 5 2
31
B. Andoh gh 9 5 1 0 0 22 170 244.98K 40 3 27 5 1
27
Stanley Ampaw gh 18 12 1 0 3 19 - 68.39K 32 2 19 1 3
29
S. Asante gh 3 2 0 0 0 18 - 2.82K 25 1 3 0 0
5
G. Amoako gh 18 16 0 0 0 22 - 1.03M 45 3 35 0 3
10
Degraft Amponsah gh 9 6 0 0 0 24 - 94K 32 2 13 0 0
36
H. Issaah gh 6 4 0 0 2 19 - 35K 30 1 6 0 2
17
G. Ansong gh 15 7 1 0 0 23 - 319K 39 4 26 4 2
80
K. Dombila gh 0 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 0 0 0
25
R. Boame gh 5 4 1 0 0 - - 27K 30 1 5 1 0
15
Ernest Danso gh 18 18 0 0 0 22 - 555K 44 2 30 0 1
36
E. Issaka gh 2 0 0 0 0 22 - 95K 30 2 8 0 0
20
E. Kumi gh 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
18
F. Mohammed gh 0 0 0 0 0 29 185 111K 25 1 0 0 0
13
M. Ansah gh 22 19 1 0 2 23 186 110K 31 1 22 1 2
Atacantes PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
Mubarak gh 0 0 0 0 0 19 181 13.31K 41 1 13 5 0
24
Abraham Wayo gh 31 27 8 0 0 18 175 1.99M 40 2 44 8 1
48
K. Frimpong gh 4 2 1 0 0 22 - 95K 31 1 4 1 0
39
M. Saeed gh 0 0 0 0 1 - - 1K 25 1 0 0 1
Ibrahim Jabir gh 0 0 0 0 0 16 - 1K 0 0 0 0 0
37
Adamu Amadu gh 1 1 0 0 0 19 - 9K 25 1 1 0 0
3
O. Mohammed A. gh 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0

Jogadores em destaque

Maior artilheiro Mais punido Mais minutos
Abraham Wayo
Abraham Wayo
8
Paul Kwame
Paul Kwame
3
Abraham Wayo
Abraham Wayo
2470'