Slavia Sofia II

Terceira Liga Bulgária V AFG
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/bg.png?size=60x&lossy=1
Slavia Sofia II
36

Elenco Slavia Sofia II

Elenco

Goleiros PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
27
I. Marinov bg 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 0 0 0 0
12
Iliyan Iliev bg 0 0 0 0 0 18 195 6K 25 0 0 0 0
Defesas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
3
M. Yordanov bg 0 0 0 0 0 19 - 3K 25 0 0 0 0
D. Dolapchiev bg 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 0 0 0 0
4
P. Dolapchiev bg 0 0 0 0 0 19 - 5K 25 0 0 0 0
6
M. Kolev bg 0 0 0 0 0 19 - 5K 25 0 0 0 0
D. Georgiev bg 0 0 0 0 0 18 - 6K 25 0 0 0 0
71
V. Naydenov bg 0 0 0 0 0 18 - 6K 25 0 0 0 0
18
M. Mihov bg 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 0 0 0 0
K. Atanasov bg 0 0 0 0 0 18 - 0 0 0 0 0 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
S. Traykov bg 0 0 0 0 0 18 170 6.42K 25 0 0 0 0
V. Petrov bg 0 0 0 0 0 19 - 3.79K 26 0 0 0 0
17
M. Mihov bg 0 0 0 0 0 17 - 6K 25 0 0 0 0
20
R. Rangelov bg 0 0 0 0 0 19 - 5K 25 0 0 0 0
83
M. Tsenov bg 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 0 0 0 0
Atacantes PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
I. Markov bg 0 0 0 0 0 19 - 2.87K 25 0 0 0 0
R. Raychev bg 0 0 0 0 0 18 - 45.58K 35 0 0 0 0
9
K. Velichkov bg 0 0 0 0 0 18 - 1.71K 25 0 0 0 0
V. Kazaldzhiev bg 0 0 0 0 0 17 - 1K 25 0 0 0 0
11
S. Stoynev bg 0 0 0 0 0 18 - 6K 25 0 0 0 0