Tusker FC

Premier League Quénia
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ke.png?size=60x&lossy=1
Tusker FC
68

Elenco Tusker FC

Elenco

Desconhecido PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
Fabian Adikiny ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 2 2 0
J. Njuguna wo 3 0 3 0 0 0 - 0 M 25 1 3 3 0
J. Kibande ke 2 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 2 2 0
D. Odoyo ke 5 0 4 0 1 0 - 0 M 25 1 5 4 1
L. Odhiambo ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Mandonga ke 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
Kamwana ke 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
Defesas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
C. Saramu ke 2 0 2 0 0 29 - 0.03 M 39 2 5 5 0
M. Kibwage ke 1 0 1 0 0 26 - 0 M 25 1 1 1 0
Meio-campistas PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
E. Kapaito ke 7 0 11 0 0 31 - 0.03 M 42 1 7 11 0
J. Byamukama ug 1 0 1 0 0 29 - 0.02 M 35 1 1 1 0
M. Oduor ke 2 0 2 0 0 0 - 0.02 M 34 2 3 3 0
C. Erambo ke 3 0 2 0 1 0 - 0 M 28 1 3 2 1
D. Oguta ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Joseph Mwangi ke 2 0 2 0 0 38 - 0 M 25 1 2 2 0
Shaphan Oyugi ke 1 0 1 0 0 24 - 0 M 25 1 1 1 0
Atacantes PJ JT
Idade cm rating Temp. PJ
D. Ojok ug 2 0 2 0 0 0 - 0.04 M 39 3 11 14 0
I. Joshua tz 1 0 2 0 0 29 - 0.17 M 38 3 8 10 0
Deogratious Ojok ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
L. Odhiambo ke 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0

Jogadores em destaque

Maior artilheiro Mais punido
E. Kapaito
E. Kapaito
11
C. Erambo
C. Erambo
1