K. Luke

Inativo
ke
K. Luke
25

1

K.€

-

anos

DFC

Trajetória K. Luke

Trajetória por clubes

Equipes Temp PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Kariobangi Sharks
Kariobangi Sharks
2022/23
1 0 0 0 1 1 0 0 - - 4 25
Premier League Quénia
Premier League Quénia
1 0 0 0 1 1 0 0 0' - 4 25
1 0 0 0 1 1 0 0 - - - -

Trajetória com a seleção

Equipes Ano PJ
PJ JT JR MIN Idade Pts. ELO
Quênia
Quênia
2023
0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 25
Amigáveis de Seleções
Amigáveis de Seleções
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

Resumo da carreira

Equipes PJ
PJ JT JR Min Idade Pts. ELO
Quênia
Quênia
0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4.7 25
Kariobangi Sharks
Kariobangi Sharks
1 0 0 0 1 1 0 0 - - 4.7 25
1 0 0 0 1 1 0 0 - - - -